CryingRainbow

10 tekstów – auto­rem jest Cryin­gRain­bow.

Mając marze­nia, po­woli zat­ra­casz się do ot­chłani samotności... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lutego 2012, 20:57

Praw­dzi­wi, ideal­ni przy­jaciele to wiel­kie marze­nie, które i tak się nie spełni. W rzeczy­wis­tości dos­ta­jemy kłam­stwo i smutek... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 lutego 2012, 20:44

Dać ko­muś drugą szansę, to tak jak­by się na­rodzić na nowo... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 lutego 2012, 17:55

Widziałeś ok­no w cza­sie deszczu? Każda jed­na krop­la odzwier­cied­la mo­je łzy kiedy mnie raniłeś... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lutego 2012, 07:36

Przy­jaźń jest jak roz­kwi­tający lo­tos- mu­sisz ją pielęgno­wać, aby nie umarła. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 lutego 2012, 19:55

Mo­ja nikła nadzieja jest pod­trzy­mywa­na przez noc­ny wiatr... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 lutego 2012, 10:12

Wróćmy jed­nak do tych wspa­niałych dni. Do tych bez­tros­kich chwil... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lutego 2012, 08:41

Miłość to nie uczu­cie. To pew­ność blis­kości dru­giej osoby... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 lutego 2012, 11:52

Nic nie za­leży od te­go jak moc­no kochasz, tyl­ko jak bar­dzo an­gażujesz się, aby ktoś poczuł, że jes­teś dla niego bliski... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 lutego 2012, 09:44

Przy­jaciele są jak naj­jaśniej­sze gwiaz­dy wid­niejące na niebie. Bez nich nasze życie nie miałoby sensu... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 lutego 2012, 13:36
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CryingRainbow

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność